Download Ebook van Buiten naar Binnen

Klantcontact en interactie in het publieke domein

Gemeenten willen meer van-buiten-naar-binnen werken. Ze willen meer samenwerken met buurten en groepen belanghebbenden.

Ook de dienstverlening kan ook beter: meer online, persoonlijker en dichtbij. De wereld van dienstverlening mengt door webcare en online media met die van communicatie. En raakt met
co-creatie, crowdsourcing en communities de gemeentelijke ambities met participatie.

Tegelijkertijd blijft de echte verbetering op klantcontact en interactie uit. Investeringen in dienstverlening renderen onvoldoende. Collega’s van Communicatie en Dienstverlening lopen vast op afdelingsoverstijgende belangen en organisatiebrede verandervraagstukken. Er is behoefte aan een nieuwe richting.

In van Buiten naar Binnen, klantcontact & interactie in het publieke domein delen Frank de Goede, David Kok en Ewoud de Voogd hun visie op klantcontact en interactie met de gemeente. Zij verkennen wat de inwoner nu eigenlijk wil van de gemeente. Welke ontwikkelingen zijn er rond dienstverlening, communicatie en participatie? Wat zou een visie op weg naar 2025 moeten zijn? Welk groeipad is daarbij te volgen? Welke nieuwe taken en rollen komen daarbij kijken? In de visie op klantcontact & interactie komen de werelden van dienstverlening, communicatie en participatie bij elkaar. De visie is uitgewerkt en doorspekt met concrete tips en tricks.

Het is tijd voor een afdeling Klantcontact & Interactie!

    Wij respecteren je privacy. Je kan je op ieder moment uitschrijven.